Are you interested for certified executive training & coaching? Contact us
Mindsets For Living - Bilal Kola - Transformational Life Coach in Tirana, Albania

Bilal Kola: Jeta ime në kampin komunist të punës – Emisioni “Shkurt e shqip” / MCN TV

December 19, 2022